Събирателно съдържание : 2000мл.

Материал: Медицинско PVC

Видове: С клапан ; без клапан ; с горно и с долно източване  ; стерилни и нестерилни

Характеристики: дължина на отвеждащата тръба – от 600 до 2000мм

Категория: Уринаторна торба с код на категория 10 – изделия за еднократна употреба и е в клас I съгласно наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на изделия по чл. 2, ал. 1, т.3 от закона за медицинските изделия.

Предназначение : Продукт за еднократна употреба в урология.