Видове: Венозна и интравенозна

Материал: Медицинско  PVC

Комплектоване:  С Инфузионна система и събирателна торба

Стерилизация  : Етиленов окис или електронен лъч