Размери: S, M, L

Материал: Полистирол

Категория: Спекулум с код на категория 10 – изделия за еднократна употреба и е в клас I съгласно наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на изделия по чл. 2, ал. 1, т.3 от закона за медицинските изделия.