Събирателно съдържание:       500 мл

                                                    1000 мл

                                                    2000 мл

                                                    3000 мл

                                                    5000 мл

Материал: ПП

Описание за употреба: Служат за еднократна употреба при опасни и хигиенични отпадъци с анатомичен произход.

Подходящи за медицински цели, прилагат се също така за всякакъв друг вид отпадъци.

Дебелината на стените предотвратява пробождане от остри отпадъчни материали.

Гравировката показва нивото на запълване.