Събирателно съдържание :  1750мл.

Материал: Медицинско PVC

Категория: Иригатор с код на категория 10 – изделия за еднократна употреба и е в клас I съгласно наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на изделия по чл. 2, ал. 1, т.3 от закона за медицинските изделия.