Началото на 1997 година, когато „ТПК-Масив“ – предприятие за мебели във Велико Търново, открива цех за копчета за шивашки предприятия и обков за мебели от полимерни материали. През 1977 година фабриката за преработка на пластмаси В. Търново внедрява технология и обработка за производство на полиетиленови ръкавици и ботуши за хуманната и ветеринарната медицина. През 1978 година е внедрено производството на пипети за ветеринарната медицина. От 1 Юни 1978 година цеха се преобразува в завод-„Момина крепост“- В. Търново. Извършва се ново проектиране, реконструкция и модернизация. От 1 Февруари 1986 година, фабриката го специализира за производство на изделия от полимерни материали за бита, промишлеността и окомплектовка на изделия за хуманната и ветеринарната медицина. След 1992 цехът се отделя. След закупуването става собственик на „Пластком ЕООД“ Велико Търново. Започва неговото развитие, като самостоятелно предприятие под ръководството на инж. Стефан Тодоров, в началото като консултант, и по-късно негов управител. Използвайки своя 21-годишен опит като директор на завод „Момина крепост“, инж. Стефан Тодоров внедрява нови форми за производство на изделия от пластмаси. Заемайки ръководен пост като директор на „Момина крепост“, през 1984г. за първи път в България успява да внедри производство на пластмасови спринцовки. Със своя богат опит той развива едно малко модерно и високоефективно предприятие- „Пластком ЕООД“. Непрекъснато разширява и усъвършенства производството на полимерни изделия за медицината и бита.

„Пластком ЕООД“ работи по иновативни проекти, свързани с опазването на околната среда. Разработва технологичен процес за обеззаразяване на опасни отпадъци, използвайки знания и опит чрез съвместяване на различни технологични процеси. Специалистите ползват отделни параметри на процесите в преработката на различни видове отпадъчни материали.

Разполага с машини за преработка на пластмаси за : шприцване, екструдиране, високочестотна и ултразвукова заварка. Шприц машини с възможността за шприцване на производствени детайли до 1200гр. Има внедрена технология за безотпадъчно производство  на пластмасови детайли . Екструдери с диаметър на шнека ф 45/ф 63мм.

Има възможност да поеме производство на пластмасови детайли с инструментална екипировка на  клиента . При договорка, може да се изработи собствена инструментална  екипировка за договорените изделия.